Trajecten projectmatig naar hoger niveau: persoonlijke aandacht en zorg voor cliënten

Opdrachtgever

Een zorgorganisatie in Zuid-Holland met dertig wijkteams, tien woonzorglocaties, een revalidatiecentrum en 2.700 medewerkers.

Probleem

Bij het uitfaseren van een verouderde telefonie-omgeving stuit de organisatie op een diffuus apparatuurlandschap en onduidelijke verantwoordelijkheden. Bij de realisatie van zorgalarmering stuit de organisatie op een onduidelijke interne projectorganisatie.

Oplossing

De proactieve projectmanager van Effecta communiceert met alle stakeholders en beweegt zich als een onafhankelijke geest door de organisatie. Hij zorgt voor overzicht en structuur en voor een projectmatige aanpak bij de realisatie van de zorgalarmering. Diverse trajecten worden door de projectmatige aanpak naar een hoger niveau getild.

Resultaat

Er is meer tevredenheid bij de eindgebruikers van ICT. Op veel terreinen is nu structuur. Dit heeft al gauw tot gevolg dat er minder risico’s in projecten worden gestopt. Zo is er meer rust in de organisatie, waardoor de techniek weer zo veel mogelijk ondergeschikt wordt aan waar het tenslotte écht om draait: persoonlijke aandacht en zorg voor cliënten.