Migratie op maat met training en nazorg

Opdrachtgever

Een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid voor registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen.

Probleem

Door verschillende oorzaken is er binnen de organisatie te weinig functionele en technische expertise op het gebied van telefoniebeheer.    

Oplossing

Effecta heeft in een eerder stadium een training van telefoniebeheerders verzorgd bij een migratie naar een nieuw platform en is dus een bekende van de opdrachtgever op dat gebied. Deze keer is gekozen voor een maatwerk training voor nieuwe functionele en technische beheerders van een contactcenterplatform. 

Voor Effecta stopt de begeleiding niet na de training. Tijdens de nazorg is er wekelijkse ondersteuning voor beheerders. Ook daarna is er nog regelmatig contact om keuzes te toetsen en problemen op te lossen.

Resultaat

De opdrachtgever heeft het expertise-gat nu intern gevuld en onder begeleiding van Effecta is er een aantal beheerders in huis met verstand van zaken, waardoor de continuïteit en bereikbaarheid van de organisatie is gewaarborgd.