Barbas Bellfires: Ontsluiten van data-analyse en toepassing ervan voor een callcenter

Opdrachtgever

Barbas Bellfires: een Nederlandse fabrikant van gas- en houthaarden met een internationaal dealernetwerk in met name Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Probleem

Na de aanschaf van een state of the art telefooncentrale begeleidt de leverancier de medewerkers van de haardenfabrikant niet in het ontsluiten van de vele softwarematige gebruiksmogelijkheden. Het grote potentieel op met name datagebruik van de centrale blijft daarmee onbenut.

Oplossing

Effecta verdiept zich in de mogelijkheden van de software en hardware van de telefooncentrale. Stapsgewijs ontsluit Effecta de vele toepassingen van de centrale voor de medewerkers, met name op het gebied van datacollectie, -analyse en -inzet.

Resultaat

De haardenfabrikant beschikt over waardevolle data waarmee de klanttevredenheid van het internationale dealernetwerk en de eindgebruikers steeds verder kan worden verhoogd. Bovendien is de fabrikant nu in de positie om vervolgstappen te overwegen op het gebied van digitale innovatie, zoals de introductie van een chatbot of een digitale collega.

Benieuwd naar de ervaring van Barbas Bellfires? Lees het interview.