< p>

Internet of Things

Een nieuwe wereld van slimme communicatie

Het Internet of Things (IoT) is een van de meest veelbelovende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie van de afgelopen jaren. Er gaat fundamenteel iets veranderen aan de wereld. Voor veel bedrijven geldt dat ze links en rechts ingehaald zullen worden door concurrenten als ze niet goed opletten.

Wat is IoT?

Het Internet of Things is een netwerk van slimme en communicerende objecten die ervoor zorgen dat dingen op afstand kunnen worden gelokaliseerd,  gecontroleerd, geadresseerd of aangestuurd. Objecten of ‘dingen’ kunnen worden uitgerust met  sensoren, actuatoren, labels en slimme camera’s die gegevens over de status (temperatuur, vochtigheid, locatie, etc.) doorgeven aan een intelligent systeem die op basis daarvan acties kan initiëren.

Door diverse technologische ontwikkelingen op IoT terrein zijn er vandaag de dag veel meer mogelijkheden dan in het verleden. En wat ook heel belangrijk is: die mogelijkheden zijn er nu tegen een veel lagere kostprijs. Dat betekent dat de business case voor het toepassen van deze technologie tegenwoordig veel eerder rond komt dan voorheen.

IoT voordelen

Waar het echt om gaat is de toepassingen die mogelijk worden dankzij de (lagere kosten van) IoT technologie. Er zijn heel, heel veel toepassingen mogelijk. Het is sterk afhankelijk van het soort bedrijf en van de processen in het bedrijf welke voordelen er met deze technologie te behalen zijn:

Efficiency en kostenbesparing

De efficiency in processen kan worden vergroot en daardoor zijn kostenbesparingen mogelijk. De klantenservice kan worden verbeterd door preventief onderhoud te leveren gebaseerd op het actief monitoren van geleverde apparatuur. Sommige bedrijven hebben door toepassing van IoT nieuwe business modellen ontwikkeld die leiden tot meer omzet en een betere klantenbinding.

Duurzaam ondernemen

Er zijn ook bedrijven die met behulp van IoT nieuwe business concepten hebben ontwikkeld die passen in een circulaire economie. Met behulp van IoT kunnen ook processen worden verbeterd door het verzamelen van real-time data over assets. Die real-time data in combinatie met de juiste analyse technieken leiden weer tot betere besluitvorming. 

Voorbeelden uit de praktijk

De toepassingen van IoT zijn legio. We noemen hieronder een aantal voorbeelden om het wat meer concreet te maken:

  • Een ziekenhuis dat de bedden en de medische apparatuur monitort en altijd weet te vinden op het moment dat ze ergens nodig zijn.
  • Een luchthaven die de bagagekarren monitort en daardoor weet waar ongebruikte karren staan die beschikbaar zijn voor transport van bagage.
  • Een elektriciteitsbedrijf dat de temperatuur en de vochtigheid van hun elektriciteitskasten bewaakt door sensoren te plaatsen en op afstand uit te lezen. 
  • Een schoonmaakbedrijf dat de afvalbakken, de handdoeken, de zeepdispensers en de geur in toiletgroepen bewaakt met sensoren, zodat tijdig kan worden bijgevuld en schoongemaakt. 
  • Een schoonmaakbedrijf dat alleen ruimtes schoonmaakt die ook daadwerkelijk zijn gebruikt.
  • Een liftenbedrijf dat in de liften sensoren plaatst om te meten hoeveel mensen de lift gebruiken. 
  • Een wasmachinebedrijf dat met behulp van sensoren het functioneren van de wasmachines bewaakt en advies geeft aan de gebruiker. 
  • Een vastgoedafdeling die bewaakt of vergaderzalen daadwerkelijk worden gebruikt (en niet alleen worden gereserveerd). 
  • Een melkveebedrijf dat meet hoe de temperatuur van de koeien zich ontwikkelt om tijdig in te grijpen als ze ziek beginnen te worden. 
  • Een kantoor waar het nieuwe werken is ingevoerd en waar medewerkers op hun telefoon kunnen zien waar een vrije plek is en hoe warm het daar is. 

IoT toepassingen voor jouw bedrijf?

Veel interessanter nog dan deze voorbeelden is hoe IoT mogelijk in jouw bedrijf kan worden toegepast. Onze specialisten voorzien je graag van meer informatie en advies. 

Stel je vraag aan Effecta

Aanhef *

Direct contact

Met de Effecta methode helpen we toonaangevende organisaties met het oplossen van vraagstukken rondom (geautomatiseerd) klantcontact en communicatietechnologie.

maak een afspraak

Zij kozen voor de succesvolle Effecta methode

A single point of contact.
0348 - 488 663