< p>

ICT aanbesteden en inkopen

Marktconsultatie | Request for Proposal | Systeemselectie

Bij de inkoop van nieuwe (ICT-)producten is de samenwerking met leveranciers en het uitbesteden aan de juiste partners van cruciaal belang. Aanbestedingstrajecten zijn vaak complex en vragen om gedegen kennis. Effecta heeft veel ervaring met dit soort systeemselectie-trajecten en heeft de juiste expertise om organisaties te begeleiden bij de aanschaf van producten en diensten.

Klantcontact

Denk hierbij aan de selectie en aanschaf van oplossingen voor:

 • Omnichannel contact center
 • Customer Engagement Management (CEM) en Customer Relationship Management (CRM)
 • Kennismanagement
 • Unified Communications en telecommunicatie
 • ICT-infrastructuur
 • (Mobiele) telefonie en data

Effecta loopt al meer dan 20 jaar mee in klantcontact.
Wij kennen de markt, alle spelers en hun oplossingen.

Marktconsultatie - Request for Information (RFI)

Voor aanbestedingen met een grote mate van complexiteit of voor omvangrijke of zeer innovatieve trajecten kan het nuttig zijn om als eerste stap een marktconsultatie te doen. De marktconsultatie kan in een formele vorm plaatsvinden waarbij een Request for Information (RFI) wordt opgesteld of in een minder formele vorm afhankelijk van de situatie en de organisatie.

Request for Proposal (RFP)

Een volgende stap in het aanbestedingsproces is het vastleggen van functionele en technische eisen en wensen en het formuleren van overige criteria en wegingsfactoren. Effecta heeft veel ervaring in het opstellen van deze aanbestedingsdocumenten en helpt dan ook graag met een:

 • Programma van Eisen (PvE)
 • Request for Proposal (RFP)

In het Programma van Eisen worden alle wensen en eisen vastgelegd, zowel de functionele als de technische, als ook de wensen en eisen met betrekking tot bijvoorbeeld de implementatie en de service.

Het PvE maakt onderdeel uit van het Request for Proposal en wordt altijd in nauw overleg met de klant opgesteld. Hierbij wordt er ook aandachtig gekeken naar de criteria en de wegingsfactoren op basis waarvan de aanbiedingen van leveranciers worden beoordeeld. In het RFP wordt daarnaast onder meer vastgelegd hoe de hele aanbestedingsprocedure in zijn werk gaat.

Openbaar of onderhands aanbesteden

Zowel met onderhandse als met openbare aanbestedingen heeft Effecta veel ervaring. Een speciale vorm van openbaar aanbesteden betreft een Europees aanbestedingstraject. Ook daarmee hebben de consultants van Effecta ruime ervaring. De aanbestedingstrajecten in de categorie klantcontact betreffen met name RFP's voor contactcenter telefonie, omnichannel en multichannel communicatie, customer experience, (chat)bots en kennismanagement of uiteraard een combinatie van een aantal van deze gebieden.

Uitgevoerde opdrachten Aanbesteden & inkopen

De afgelopen jaren hebben wij voor een groot aantal opdrachtgevers (Europese) aanbestedingen begeleid en programma’s van eisen en requests for proposal opgesteld. Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de diverse opdrachten die Effecta heeft uitgevoerd op het gebied van ict aanbesteden en inkopen.

Overzicht uitgevoerde opdrachten Aanbesteden & inkopen

Een betrouwbare oplossing voor de juiste prijs

Wij kennen de markt, spelers & oplossingen

Effecta loopt al meer dan twintig jaar mee in de klantcontactwereld. Wij kennen de markt, alle spelers en hun oplossingen. Wij zijn goed op de hoogte van de diverse prijsniveaus en daarmee een prettige partner bij onderhandelingen.

Effecta kijkt verder dan de aanschaf

Wij kiezen daarbij altijd voor een aanpak die ook een goede basis legt voor samenwerking in de realisatiefase. Effecta heeft voor een groot aantal klanten diverse opdrachten uitgevoerd, waarbij te allen tijde een zorgvuldige aanbesteding een fundament vormt voor verdere uitrol. Denk hierbij aan:

 • analyse huidige situatie
 • ontwerp gewenste situatie
 • implementatie
  • projectmanagement
  • functionele inrichting
  • user adoption
 • uitfasering & migratie

Naast de bovenstaande diensten voert Effecta voor verscheidene systemen ook 24/7 beheer & onderhoud uit en bieden wij ondersteuning aan eindgebruikers via go-live support en training.

Wil je een afspraak maken?

Stel je vraag aan Effecta

Aanhef *

Direct contact

Met de Effecta methode helpen we toonaangevende organisaties met het oplossen van vraagstukken rondom (geautomatiseerd) klantcontact en communicatietechnologie.

maak een afspraak

Zij kozen voor de succesvolle Effecta methode

A single point of contact.
0348 - 488 663