zorgalarmering

Zorgalarmering

Minder onnodige alarmen. Meer broodnodige aandacht.

Goede zorg leveren, op een veilige en betrouwbare manier. Dat staat centraal voor iedere zorginstelling. Bereikbaarheid en betrouwbaarheid van netwerken, zorgdomotica, alarmering en telefonie is van groot belang, zowel voor de cliënt als voor de zorgverleners. Geen stress door onnodige alarmen, maar zeker weten dat een alarm echt een alarm is en dat je daarmee aandacht overhoudt voor je patiënten.

Niet standaard

Iedere zorginstelling heeft zijn eigen eisen aan functionaliteit en techniek. Een standaardsysteem voor zorgalarmering voldoet bijna nooit zonder aanpassing.

Tot je dienst

Goede technologie staat niet alleen ten dienste van de patiënt, maar ook van de zorgverlener. Het zorgt voor meer overzicht, biedt zekerheid en draagt daardoor bij aan vermindering van werkdruk.

Beperkte investering

Betere zorg hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn. Om met de nieuwste zorgtechnieken te kunnen werken, hoef je vaak maar zeer beperkt te investeren in nieuwe hardware.

Écht contact tussen patiënten en zorgverleners

Wij willen dat zorgprofessionals de best mogelijke zorg kunnen verlenen, dus luisteren we bij ieder project eerst naar hun wensen. Daarna kijken we wat technisch en binnen het budget de beste oplossing is. Voor elke organisatie en elke signaleringsuitdaging bieden we een totaaltraject: ontwerp, implementatie, integratie en 24/7 support.

Oplossingen voor verschillende typen zorgverleners

Effecta begrijpt dat grote academische ziekenhuizen andere vragen hebben dan bijvoorbeeld aanbieders van kleinschalige verpleeghuiszorg. Voor alle typen zorgverleners bieden wij maatwerk. Een greep uit de mogelijkheden die we bieden:

Ons alarmeringsplatform toont kritische alarmen uit diverse bronnen – zoals medische apparatuur, verpleegoproepsystemen en slimme sensoren – op smart devices. Slimme sensoren worden gekoppeld aan diverse zorgsystemen. Zo is er snel inzicht in de status van de cliënt en zijn professionals echt met zorg bezig, in plaats van met administratie en overdracht.

Plaatsbepaling, realtime cliëntinformatie en slimme camera’s zorgen ervoor dat instellingen in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg altijd snel en adequaat kunnen reageren op onveilige situaties.

Voor instellingen voor gehandicaptenzorg en ouderenzorg bundelt het alarmeringsplatform van Effecta verschillende zorgdomotica-systemen en zorgt het ervoor dat meldingen snel en duidelijk bij de juiste zorgspecialist komen.

De volgende instellingen zijn geholpen door ons advies op het gebied van zorgalarmering:

Maak écht contact met Effecta.

Bel ons, schrijf een e-mail of bezoek ons in Woerden. We komen graag met je in contact.

Neem contact op