Real time inzicht in de status van patiënten

Opdrachtgever

Een groot kinderziekenhuis in de Randstad.

Probleem

Het verplegend personeel van het kinderziekenhuis gebruikt verschillende, verouderde apparaten, zogenaamde ‘pagers’, waarop de diverse meldingen van het VerpleegOproepSysteem en medische alarmering verschijnen. Dit werkt in de praktijk niet fijn en de wens is dan ook het gebruik van één smartphone met verschillende, gecombineerde functies.

Oplossing

Als oplossing heeft Effecta een systeem geïmplementeerd, waarin diverse alarmen ontvangen, geprioriteerd en gedistribueerd kunnen worden. Bij het begin van een dienst worden verpleegkundigen op basis van een plattegrond eenvoudig aan patiënten toegewezen. Daarna ontvangen deze medewerkers de alarmen voor de patiënten waaraan zij zijn toegewezen. De alarmen worden geprioriteerd en -waar gewenst- gefilterd, zodat alleen die alarmen doorkomen die écht van belang zijn.

Resultaat

Met het nieuwe systeem hebben de verpleegkundigen een real time inzicht in de status van een patiënt en kunnen zij zelf de monitorbeelden bekijken op hun smartphone.

De verpleegkundigen kunnen door het systeem beter prioriteiten stellen, waardoor zij de juiste zorg kunnen verlenen op het juiste moment. Zij kunnen ook op afstand een betere beoordeling doen. Hierdoor ontstaat meer rust op de afdeling.

Door de combinatie van alarmering, telefonie en apps, zoals de mobiele app van het elektronisch patiëntendossier (EPD), hebben de verpleegkundigen meer gegevens bij de hand. Dit leidt tot tijdwinst en daarmee meer tijd voor de daadwerkelijke zorgverlening en voor écht contact met de patiënt.