Cliënten zorgcentra altijd zeker van zorg dankzij slimme sensoren en nieuw platform

Opdrachtgever

Een stichting voor ouderenzorg met twee centra in de Haarlemmermeer.

Probleem

De bestaande alarmeringsomgeving is aan het einde van de levensduur en voldoet niet meer aan de huidige normen. Door de steeds toenemende complexiteit van ICT zoekt de stichting een betrouwbare partij die zowel de communicatie als alarmering toekomstbestendig kan maken en daarnaast de regie neemt over de aanverwante systemen en apparatuur.

Oplossing

Effecta realiseerde de migratie naar een nieuw platform. Dit is toekomstbestendig en beweegt mee met veranderingen in het zorgproces en de regelgeving. Tegelijkertijd is een optimalisatieslag gerealiseerd in de opvolging van alarmeringen. Het nieuwe platform koppelt de intramurale en extramurale zorgsystemen met het communicatieplatform en geeft de verzorging toegang tot de systemen vanaf een enkele smartphone. De cliënten kunnen zo 24/7 vertrouwen op de zorg van de medewerkers. Door de inzet van slimme sensoren worden mogelijke problemen tijdig gesignaleerd.

Resultaat

Effecta heeft de stichting volledig ontzorgd op technisch en functioneel vlak en fungeert nu als één duidelijk loket voor de zorginfrastructuur. Hierdoor kan de organisatie zich focussen op haar belangrijkste doel: het bieden van geborgenheid aan ouderen.