Vier vragen voor Effecta

Het blad IT Channelpro stelde 4 interessante vragen aan Auke Smit, die samen met zijn nieuwe partners Mart Louwers en Steven Drevers met passie en plezier de kar trekt bij Effecta, Het resultaat is dit leuke artikel:

Wat is je mooiste klantcase van de afgelopen 2 jaar geweest?

Saxenburgh Medisch Centrum, ondanks alle Corona perikelen hadden zij de moed en energie om hun planning aan te houden. Gestelde doelen op het gebied van zorgalarmering voor hun nieuwbouw, werden samen met Effecta succesvol gerealiseerd.

Organisaties realiseerden zich tijdens de pandemie dat bereikbaarheid van de eigen organisatie key was. Hierdoor was er meer vraag en aandacht voor het functioneel beheer van telefoniesystemen. Bereikbaarheid werd belangrijker dan ooit tevoren. Effecta bood uitkomst met onze diensten voor bereikbaarheid voor klanten.

Verduurzaming, wat zie je gebeuren in de sector en wat doe je zelf?

Door Corona zijn klantcontactcenter medewerkers meer vanuit huis hun diensten gaan aanbieden. Centrale sturing was moeilijk en soms onmogelijk ten aanzien van wachtrijen, skills en het leveren van kwaliteit. Ondanks deze hobbels maakte noodgedwongen het thuiswerken voor medewerkers een enorme groei door. Thuiswerken is inmiddels een blijvertje geworden. Organisaties zien dat woon/werk verkeer minimaliseren bijdraagt tot verduurzaming. De bijdrage die remote werken kan blijven betekenen (thuiswerken en CO2 reductie) is groot en te berekenen. Tegelijk blijkt een thuiswerker net zo productief te zijn.

Wij zien ons hierdoor meer faciliteren met Effecta Connect oplossingen. Virtueel contact blijven houden met collega’s en gewoon een fijne, goed functionerende werkplek hebben zijn essentieel geworden. Geweldig hoe verduurzaming hand in hand kan gaan met het in control zijn en het leveren van kwaliteit.

Wat hebben jullie geleerd van 2 jaar pandemie, wat zijn we of de klanten anders gaan doen?

Het thuiswerken, en daarmee ‘op afstand communicatiesystemen’ in functioneel beheer nemen, is een activiteit die wij hebben zien groeien bij onze klanten. Wij richten ons erop om digitale communicatieprocessen verder door te verbeteren voor organisaties, hun medewerkers en hun klanten/patiënten/cliënten. Hiervoor hebben wij softwarematige producten ontwikkeld, die het effectief communiceren over afstand aanzienlijk verbeteren.

Met de groei van thuiswerkplekken, neemt ook de vraag naar de veiligheid hiervan toe. Ook dat nemen wij mee in onze softwareproducten.

Het is belangrijk dat het vertrouwen dat is ontstaan ten aanzien van deze goede ontwikkeling, onveranderd blijft. Daar zetten wij ons voor in. Verbinding is belangrijk. In persoon of digitaal. En dat vraagt tijd vóór, én interesse in, elkaar. Stabiliteit in de digitale mogelijkheden zijn daarbij van grote toegevoegde waarde.

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten na de zomer?

Investeren in onze mensen en processen. We staan aan de vooravond van groei en verwelkomen graag nieuwe collega’s die ons gaan helpen om onze klanten optimaal te bedienen. De komende periode zal ook in het teken staan van meer naamsbekendheid creëren, van onze mooie oplossingen. Daarnaast geloven wij in de kracht van samenwerking. We zullen verbindingen aangaan met partijen die de mens als gebruiker centraal stellen. En die, net als Effecta, maatschappelijk relevant willen zijn, om de wereld een stukje mooier en aangenamer te maken.