Gzichten Groep neemt meerderheidsbelang in Effecta

Gzichten Groep heeft een meerderheidsbelang genomen in Effecta, ict-specialist op het gebied van bereikbaarheid, zorgalarmering en het mensgericht automatiseren van processen. Hierdoor biedt Gzichten Groep nu niet alleen, via adviesbureau gzicht, slimme antwoorden op complexe vraagstukken binnen de zorg, het onderwijs en de overheid, maar kan het die nu voor een deel ook concreet uitvoeren.


Symbiose van denken en doen

Mart Louwers, partner Gzichten Groep: “Met name in de zorgsector kunnen we veel meerwaarde bieden met de combinatie van gzicht en Effecta. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland staan continu onder druk. Wij kijken altijd op welke manier we kunnen bijdragen aan een betere verdeling van de schaarse middelen. Digitalisering speelt daarbij een essentiële rol. Waarbij ons uitgangspunt is dat technologie in dienst moet staan van de mens, niet andersom. De samenwerking met Effecta is hiervan een logisch gevolg. Zij werken vanuit diezelfde mensgerichte visie en bieden al ruim twintig jaar innovatieve digitale oplossingen voor de zorgsector. We vullen elkaar dus perfect aan. Het is eigenlijk de perfecte symbiose van denken én doen. Overigens niet alleen voor de zorg, ook in de andere sectoren waarin we actief zijn biedt deze combinatie veel voordelen.”


Zelfstandig, naast elkaar

Effecta en gzicht blijven als zelfstandige bedrijven en onder hun eigen merknaam actief. Effecta wordt aangestuurd door één directie, die naast Louwers bestaat uit Steven Drevers (partner Gzichten Groep) en Auke Smit (Effecta). Met een gezamenlijke marktbenadering en met multidisciplinaire teams van specialisten uit beide bedrijven, brengen gzicht en Effecta hun meerwaarde in de praktijk.


Méér dan de som der delen

Auke Smit, directeur van Effecta, is blij met de nieuwe mede-eigenaar. “Deze samenwerking levert méér op dan de som der delen. Bij Effecta zorgen we er al meer dan twintig jaar voor dat organisaties optimaal bereikbaar zijn in zeer brede zin. We komen in de praktijk echter vaak pas in beeld als de strategische beslissingen al zijn genomen en de oplossingsrichtingen zijn bepaald. Daardoor wordt lang niet altijd optimaal geprofiteerd van onze ervaring en kennis van technologie. De adviseurs van gzicht zitten juist aan de voorkant van het traject. Zij kunnen al direct met ons schakelen.”


Over gzicht
Adviesbureau gzicht is gespecialiseerd in complexe bedrijfskundige en financiële vraagstukken in de zorg, het onderwijs en de overheid. Het in 2014 opgerichte bureau is gevestigd in Ede en telt 26 adviseurs. Voor meer info: www.gzicht.nl


Over Effecta
Effecta implementeert, beheert en onderhoudt complexe communicatiesystemen bij grote organisaties. Wij zijn gevestigd in Woerden en hebben ons ontwikkeld tot specialist op het gebied van zorgalarmering en het mensgericht automatiseren van processen. Lees meer over ons.