Download het Effecta Zorgrapport 2021: Zorg op afstand

Voor zorgprofessionals is het een enorme uitdaging om voor meer tijd en écht contact met de patiënt te zorgen. Door de toenemende tijdsdruk die het zorgpersoneel ervaart wordt deze uitdaging alleen maar groter. De sector is door de coronacrisis uitgedaagd om met bestaande en nieuwe technologieën aan de slag te gaan en fysieke contactmomenten zoveel mogelijk te vermijden.

Van probleem naar oplossing

Wat is nu echt de stand van zaken? Lena Hoogstadt en Peter Kranendonk gingen in gesprek met medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie van elf Nederlandse ziekenhuizen en diverse huisartsenposten. In ons rapport ‘De zorg op afstand’ lees je hoe en waar problemen ontstaan en zie je hoe diverse technologieën al succesvol in de praktijk toegepast worden.

Download hier het Zorgrapport.